วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2558

เหรียญเสมาหลังวิหาร รุ่น ปลอดภัย เนื้อทองแดงชุบทอง หลวงพ่อกำจัดวัดป่าสัก

เหรียญเสมาหลังวิหาร รุ่น ปลอดภัย เนื้อทองแดงชุบทอง

หมวดพระ พระเหรียญ
เกจิ/ผู้ปลุกเสก หลวงพ่อกำจัด
วัด/สถานที่ปลุกเสก วัดป่าสัก
ปีและรุ่น ปี 2558 รุ่น ปลอดภัย

เหรียญเสมาหลังวิหาร รุ่น ปลอดภัย เนื้อเงินลงยา 3 สี หลวงพ่อกำจัดวัดป่าสัก

เหรียญเสมาหลังวิหาร รุ่น ปลอดภัย เนื้อเงินลงยา 3 สี

หมวดพระ พระเหรียญ
เกจิ/ผู้ปลุกเสก หลวงพ่อกำจัด
วัด/สถานที่ปลุกเสก วัดป่าสัก
ปีและรุ่น : ปี 2558 รุ่น ปลอดภัย

เหรียญหงส์หลังเสือคู่เนื้ออัลปาก้า หลวงพ่อกำจัดวัดป่าสัก

เหรียญหงส์หลังเสือคู่เนื้ออัลปาก้า หลวงพ่อกำจัด

หมวดพระ พระเหรียญ
เกจิ/ผู้ปลุกเสก หลวงพ่อกำจัด
วัด/สถานที่ปลุกเสก วัดป่าสัก
ปีและรุ่น งานประจำปี 2557 เหรียญหงส์หลังเสือคู่

พระยอดธงเนื้อทองเหลือง (หน้าเตา) พิมพ์ใหญ-เล็ก หลวงพ่อกำจัดวัดป่าสัก

พระยอดธงเนื้อทองเหลือง (หน้าเตา) พิมพ์ใหญ-เล็ก หลวงพ่อกำจัด

หมวดพระ พระยอดธง
เกจิ/ผู้ปลุกเสก หลวงพ่อกำจัด
วัด/สถานที่ปลุกเสก วัดป่าสัก
ปีและรุ่น -

พระยอดธงเนื้อเงิน (พิมพ์เล็ก) หลวงพ่อกำจัดวัดป่าสัก

พระยอดธงเนื้อเงิน (พิมพ์เล็ก) หลวงพ่อกำจัด

หมวดพระ พระยอดธง
เกจิ/ผู้ปลุกเสก หลวงพ่อกำจัด
วัด/สถานที่ปลุกเสก วัดป่าสัก
ปีและรุ่น -